โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ( แก้ไข )

โดย: โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ [IP: 182.53.100.xxx]
เมื่อ: 2018-04-11 12:13:20
ทางโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ต้องการเก้าอี้เลคเชอร์จำนวน 50 ชุดและขอรับบริจาคโต๊ะประชุมจำนวน 1 ชุดที่อยู่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ 51 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900เบอร์โทร 0619094580 , 0922329778

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 205,819