โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะระดับ

 โต๊ะทำงานทรงแอล SP-1  3 ลิ้นชัก ขนาด 200*140*75 ซม. 

ราคาชุดละ 6,300 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว เทาควัน ดำ

 

 

โต๊ะทำงานทรงแอล SP-2   ขนาด 180*150*75 ซม. 

ราคาชุดละ 4,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว 

 ไม่มีสีอื่น

 

 

 โต๊ะทำงาน SP-3  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 3,500 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

โต๊ะทำงานSP-4  3 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

ขนาดโดยรวม 60*180*75 ซม.

ราคาชุดละ 4,700 บาท
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงาน SP-5  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 3,900 บาท

 

โต๊ะทำงานทรงแอล SP-6  3 ลิ้นชัก ขนาด 150*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 5,500 บาท
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงานSP-7  2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

ราคา 3,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานSP-8   3 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

ราคาชุดละ 4,500 บาท 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน SP-9 ขนาด 140*200*75 ซม. 2 ลิ้นชัก 

ราคาชุดละ 5,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงาน SP-10  3 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม. 

ราคาชุดละ 4,500 บาท

โต๊ะทำงาน SP-10  3 ลิ้นชัก ขนาด 60*150*75 ซม. 

ราคาชุดละ 5,500 บาท

 

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-11 ขนาด 180*180*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 6,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ไม่มีสีอื่น

 

โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง  SP-12 ขนาด 120*240*75 ซม.

ราคาชุดละ 8,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-13 ขนาด 80*150*75 ซม.

พร้อมตู้บานเลื่อนขนาด 40*180*65 ซม. 

ราคาชุดละ 8,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 โต๊ะทำงานผู้บริหารSP-14 ขนาด 150*150*75 ซม. พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 6,500 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

โต๊ะทำงานผู้บริหาร ทรงแอล SP-15 ขนาด 150*180*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

ราคาชุดละ 6,300 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ไม่มีสีอื่น

 

 

โต๊ะทำงาน ทรงแอล SP-16

ขนาด 60*120*75 ซม.พร้อมโต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

พร้อมแผ่นเข้ามุม 60 ซม.มีฉากกั้น
ชุดละ 6,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน

 

 โต๊ะทำงานSP-17   4 ที่นั่ง ขนาด 90*150*75 ซม.

ราคาชุดละ 26,900 บาท 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะทำงานSP-18 จำนวน 6 ที่นั่ง ขนาด 120*360*75 ซม. พร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก

 ราคาชุดละ 27,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงานSP-192   ขนาด 60*120*75 ซม. 

 ราคาชุดละ 3,500 บาท

 

โต๊ะทำงานSP-195   ขนาด 60*150*75 ซม. 

 ราคาชุดละ 3,700 บาท


ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงานSP-20  ขนาด 60*150*75 ซม. พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก

 ราคาชุดละ 4,300 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

โต๊ะทำงาน SP-21 ขนาด 60*150*75 ซม.

พร้อมตู้ 4 ลิ้นชัก และตู้ 1 บานปิด

  ราคาชุดละ 5,500 บาท

 

 

 

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ SP-22 ขนาด 60*80*75 ซม.

สีเขียว ราคา 2,900 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานขาตัวH SP-23

 โต๊ะทำงานขาตัว H หน้าท็อปไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีน หนา 25 มม.

 ขนาด 180*120*75 ซม.

 ราคา 4,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะทำงานพร้อมพาร์ทิชั่น SP-24

 ขนาด 80*150*75 ซม.

 ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 160*320*75 ซม.

 ราคา 23,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

  โต๊ะทำงานขาแอล SP-251

 หน้าท็อปไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีน หนา 25 มม.
ขนาด 150*150*75 ซม.

 ราคา 5,500 บาท

  โต๊ะทำงานขาแอล SP-252

 หน้าท็อปไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีน หนา 25 มม.
ขนาด 180*180*75 ซม.

 ราคา 5,800 บาท

 

 

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว (ไม่มีสีอื่น)

 

 

 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก พร้อมพาร์ทิชั่น DWR-3

 

 DWR-31 ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 4,800 บาท

 

 DWR-32 ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 5,100 บาท

 

 DWR-33 ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 5,500 บาท

 

 DWR-34 ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 5,900 บาท

 

 มีสีขาวแดง  ขาวดำ  ขาวส้ม  ขาวเขียว

 

 

 

 

โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 3 ที่นั่ง พร้อมพาร์ทิชั้น DO-02

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง3ชุด ความยาวโดยรวม 120*200*75 ซม.

ราคา 20,900 บาท

 

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน DW-3

ราคาชุดละ 5,300 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.
ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  ขาว เทาควัน

 

ชุดโต๊ะทำงาน D-1

ราคาชุดละ 5,500 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  ขาว เทาควัน

 

 

 

 

 

โต๊ะทำงานสี 4 ลิ้นชัก D-2

D-21 ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 4,500 บาท

D-22 ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 4,800 บาท

D-23 ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 5,000 บาท

D-24 ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 5,500 บาท

มีทุกสีและแดง  ดำ  ส้ม  เขียว 

 

 

 

โต๊ะคอมเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ราคา 2,490 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว80*สูง75 ซม.

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

โต๊ะทำงาน เมลามีน D-3

 

D-31 ขนาด 60*150*75ซม. ราคา 4,300 บาท

 

D-32 ขนาด 60*180*75ซม. ราคา 4,900 บาท

 

D-33 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,800 บาท


D-34 
ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 5,500 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

โต๊ะทำงาน DB-3 เมลามีน ทั้งตัว

 

DB-31 ขนาด 60*150*75ซม. ราคา 3,900 บาท

 

DB-32 ขนาด 60*180*75ซม. ราคา 4,500 บาท

 

DB-33 ขนาด 75*150*75ซม. ราคา 4,500 บาท

 

DB-34 ขนาด 75*180*75ซม. ราคา 4,900 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชักเมลามีน DM-1

DM-1 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,950 บาท

DM-2 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,600 บาท

 

DM-3 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  4,900 บาท 

DM-4 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  5,500 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน 

 

 

 

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน DG-4 DG-41

 DG-41โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,000 บาท

 DG-42 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,300 บาท

DG-43 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  3,500 บาท

 

DG-43 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  3,500 บาท

 DG-44 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  3,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 

โต๊ะทำงานพร้อมพาร์ทิชั่น DBE-1

ขนาด 60*100*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*240*75 ซม.

ราคา 23,900 บาท

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*100*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*240*75 ซม.

ราคา 26,900 บาท

 

 

ชุดโต๊ะทำงาน+โต๊ะคอมพิวเตอร์ D-4

ราคาชุดละ 5,500 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 60*120*75 ซม.

โต๊ะเข้ามุม 60*75 ซม. โต๊ะคอม 60*80*75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก+1 บานเปิด D-5

ขนาด 75*180*75 ซม.

ราคา 6,500 บาท

 

 

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 SL-122 กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,400 บาท

SL-152 กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,800 บาท

SL-182 กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 4,200 บาท


ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 รับผลิต โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม  โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมนา เก้าอี้สำนักงาน

 

D-61 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่งD-6

ขนาด 120*240*75 ซม.

ราคา 13,000 บาท

D-62 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่งD-6
 
ขนาด 120*300*75 ซม.
 
ราคา 14,000 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง พร้อมชั้นเก็บแฟ้ม DO-01

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*320*75 ซม.

ราคา 24,900 บาท

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*320*75 ซม.

ราคา 28,900 บาท

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 

 

 

 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง พร้อมชั้นเก็บแฟ้ม DO-02

 ขนาด 60*120*75 ซม.

 ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*320*75 ซม.

 ราคา 25,900 บาท

  โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

 ทั้ง 4 ชุด ความยาวโดยรวม 150*320*75 ซม.

 ราคา 29,900 บาท

(ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะมีล้อ เพิ่มตู้ละ 2500 บาท)

ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก 4 ที่นั่ง  DO-03

ขนาด 60*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 120*340*75 ซม.

ราคา 21,900 บาท

 

 โต๊ะทำงานเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.

ทั้ง4ชุด ความยาวโดยรวม 150*340*75 ซม.

ราคา 25,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

โต๊ะทำงาน ลิ้นชัก 2 ข้าง D-7

ขนาด 75*180*75 ซม.

ราคา 6,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 โต๊ะคอมเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 SL-121 กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,490 บาท

SL-151 กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,900 บาท

SL-181 กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 4,500 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน เมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 

 OF-WT052 ขนาด กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 2,800 บาท 


OF-WT053 ขนาด กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,000 บาท 

OF-WT054 ขนาด กว้าง75*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,800 บาท

OF-WT055 ขนาด กว้าง75*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,100 บาท

OF-WT056  ขนาด กว้าง75*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 3,600 บาท

 OF-WT057 ขนาด กว้าง75*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 3,900 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 โต๊ะทำงาน เมลามีน SL-080 ราคา 2,500 บาท

ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม กว้าง60*ยาว80*สูง75 ซม.

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เมเปิ้ล คาปูชิโน่ ขาว ดำ เทาควัน

 

 

 

 

 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก D-7

 D-71 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,350 บาท 

D-72 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,950 บาท

D-73 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  4,300 บาท

D-74 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,600 บาท

D-75 โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  4,900 บาท

 

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช  เทาควัน

 

 

 

 

โต๊ะทำงาน D-88

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,600 บาท 

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,200 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  3,300 บาท

 

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  3,900 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,500 บาท

 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  4,900 บาท

 ราคานี้เฉพาะสีบีท สีเชอรี่ สีเทาควัน

 

 

 แผ่นเข้ามุม 60 ซม.

 ราคา 600 บาท

 ราคานี้ เฉพาะ สีเชอรี่ บีช เทาควัน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,763