ร่วมบริจาก

เราได้บริจากโต๊ะ

1.เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด ให้กับวัดต่างๆ และร่วมทำบุญบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

2.โต๊ะพับ กระดานไวท์บอร์ด ชั้นวางหนังสือสวดมนต์

3.ถวายเก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เพื่อการเรียนอบรมพระภิกษุและสามเณร

 

 

Visitors: 274,819